บริการของเรา

บริษัท โชค นที เครน เซอร์วิส จำกัด
CHOK NATEE CRANE SERVICE COMPANY LIMITED
ทะเบียน:0145558003773

บริษัทโชคนทีเครนเซอร์วิสจำกัด เช่ารถเครนคุณภาพสูง สำหรับงาน ยกเหล็ก เทปูน ยกตู้คอนเทนเนอร์วางแผ่นพื้น เทพื้นยกจั่ว กู้รถตกถนน ด้วยรถเครนขนาด 10 ตันถึง 50 ตัน บริการดูหน้างานฟรีใบเซอร์พร้อม ปจ.ความปลอดภัยระดับสูง พนักงานมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20 ปีในพื้นที่ กรุงเทพฯ ปริมณฑล สุพรรณบุรี อยุธยา

ปจ. ความปลอดภัยระดับสูง

พนักงานมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 20